KÍNH LOW-E

  • Giá nguyên liệu rất đắt
  • Thi công rất phức tạp
  • Độ rõ tầm nhìn qua cửa kính giảm
  • Kính low-e phản chiếu màu sắc nhiều hơn, làm cho kính có vẻ hơi khác màu so với kính trong