THÂN THIỆN – TIẾT KIỆM

Sơn thân thiện với môi trường; Giúp tiết kiệm 30% điện năng điều hòa