NGĂN CHẶN TIA UV- IR

Ngăn chặn 100% tia cực tím UV và 85% tia hồng ngoại IR